Ceník

PoložkaCena
Řidičské oprávnění skupiny B – student (cca 3 měsíce) (do 21 let, jen s potvrzením o studiu)od 10.900,– Kč
Řidičské oprávnění skupiny B – standart (cca 3 měsíce)od 12.000,– Kč
Řidičské oprávnění skupiny B – expres (cca 5 týdnů)od 15.000,– Kč
Školení řidičů referentů 
1 – 5 osob350,- Kč/os
6 – 10 osob300,- Kč/os 
11 a více osob260,- Kč/os 
Kondiční jízdy  (cena je za vyučovací hodinu tj. 45 min.)500,- Kč
Skůtr škola (cena je za kurz)1700,- Kč
Vrácení řidičského oprávnění 
Bez přípravy2.500,- Kč
S přípravou3.650,- Kč
  

Správní poplatek MHMP za zkoušky – 700,- Kč

První závěrečné zkoušky jsou z hlediska autoškoly zdarma.

Od 1. 1. 2019 do odvolání, bude autoškola vybírat před závěrečnou zkouškou (nejpozději den před) od každého žadatele finanční hotovost na správní poplatek za závěrečnou zkoušku (700 Kč celá zkouška, 400 Kč oprava PJ a 100 Kč oprava PPV). Pokud se žadatel na předmětnou závěrečnou zkoušku bez závažného důvodu (lékařské potvrzení o nemoci či úrazu, mimořádná rodinná událost apod.) nedostaví, nebo nebude z důvodu svého přičinění na zkoušku připuštěn, či  se včas t.j. alespoň 5 pracovních dnů před předmětným datem zkoušky neomluví, finanční hotovost “propadne” autoškole.

  • Cena kurzu obsahuje základní přípravu stanovenou zákonem a absolvování závěrečné zkoušky.
  • Cena neobsahuje poplatky magistrátu, opravné zkoušky.
  • Cena kurzu je konečná v případě zahájení a ukončení kurzu závěrečnou zkouškou v naší autoškole.

V případě přechodu k jiné autoškole, anebo jakéhokoliv jiného důvodu odstoupení studentem z daného kurzu, se účtují náklady na výuku a výcvik, který student absolvoval podle jednotlivých položek.

V případě odstoupení studentem z kurzu, autoškola nedělí cenu kurzu počtem hodin výcviku, jelikož toto neobsahuje skutečné náklady a autoškola by na takový výcvik doplácela z vlastních zdrojů. Administrativní poplatek obsahuje úkony autoškoly, které autoškola musí vykonat mimo samotnou výuku a výcvik a část nákladů na provoz autoškoly, které se nepromítají do přímého zaúčtování nákladů na výuku a výcvik.

Autoškola nemá jiné skryté poplatky, a podáním přihlášky, student autoškoly potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami autoškoly tj. ceníku kurzů a služeb a pravidly.

Doplňující jízda (pro žáky naší autoškoly)

sk B         480,- Kč/45 min (po zkoušce)

sk B         400,- Kč/45 min (před první zkouškou)

sk B balíček dopo.   4.500,- Kč

sk B balíček odpo.  4.800,- Kč

Autoškola účtuje poplatky podle ceníku v případě nedokončení kurzu, anebo přechodu k jiné autoškole, anebo při porušení smluvních podmínek

Paušální poplatek 1.500,- Kč účtován vždy, podíl nákladů na provoz AŠ.

Vystavení dokumentace k přechodu AŠ – 150,- Kč

Penále – neomluvená absence výcviku – 600,- Kč

Jedná se o úhradu ušlého zisku, pokud se žadatel nedostaví na rezervovanou hodinu, jelikož autoškola nezkracuje jeho výcvik a žadatel absolvuje zameškanou hodinu v dalším termínu, tj. v době, který autoškola mohla věnovat jinému žadateli. Důvod absence nemá vliv na penále. Rezervace je závazná tři dny před rezervací termínu, rezervovaný termín je závazný v období 3 dnů, před tímto termínem se může žadatel z jízdy odhlásit.

Informace k ceníku: Výcvikové hodiny se plánují v pracovní den, po – čt v době od 8:00 do 19 hod., pá v době od 8.00 do 16.00 h. Pokud na žádost žadatele o výcvik začne vyučovací hodina v jinou dobu než je plán hodin, je účtován příplatek + 100,- Kč za každou započatou vyučovací hodinu.

Plánovat lze tak hodiny i v mimo  pracovní dobu od 06:00 hod do 23:00 hod, popř. svátky i víkendy.