Informace

 
 • výuka teorie probíhá jednou týdně v naší učebně
 • praktické jízdy budete mít tak často, jak si sami naplánujete (celkem 14× pro osobní automobil – skupina B)
 • délka kurzu pro skupinu B je u nás cca 6 týdnů
  podmínka : v den ukončení kurzu musíte mít požadovaný věk (viz. skupiny řidičských oprávnění).
  Váš kurz však samozřejmě může začít dříve.
 • pokud dostaneme Vaší důvěru a rozhodnete se pro naší autoškolu, prosíme Vás o doručení vyplněné žádosti k získání ŘO (přihlášky) spolu s potvrzením o zdravotní způsobilosti, které potvrdil Váš praktický lékař, k nám do autoškoly (U Družstva Ideál 1516/3, Praha 4). 
 • přihlášku můžete získat dvěma způsoby:
  1. stažením souboru a tiskem přihlášky z našeho webu
  2. osobní návštěvou u nás v autoškole
 • náležitosti nutné ze zákona pro zařazení žadatele do kurzu (je třeba si je připravit předem):
  1. řádně vyplněná a podepsaná přihláška
  2. řádně vyplněný, podepsaný a obvodním (závodním) lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti

S vyplněnou přihláškou a zdravotním posudkem od lékaře se dostavíte do autoškoly, kde Vás zapíšeme do kurzu a na základě dodaných formulářů nahlásíme na magistrát, abyste mohli začít s výcvikem.

Na co si dát pozor na přihlášce!!!
 • dle zákona č. 247/2000 Sb. § 13 smí žadatel o řidičské oprávnění zahájit výuku a výcvik už 18 měsíců před dosažení požadovaného věku, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců. 
 • žadatel nesmí být ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel a nesmí být nezpůsobilý k právním úkonům.
 • pokud vyplňujete ručně – vyplňujte tiskacím písmem, čitelně a modrou nebo černou propiskou
 • kolonky, které se Vás netýkají, nevyplňujte a nepřeškrtávejte
 • v případě, že je žadatel mladší 15 let, musí být souhlas odpovědného zástupce včetně ověřeného podpisu příslušným orgánem
 • při zahájení kurzu před 18. rokem je nutný souhlas odpovědného zástupce bez nutnosti ověření
Na co si dát pozor na zdravotním posudku!!!
 • razítko musí obsahovat pojem „praktický lékař“ (může být dopsáno lékařem, nebo doplněné druhým razítkem a potvrzeno podpisem lékaře)
 • datum vydání posudku je velice důležitý, protože posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být starší více než 3 měsíce v den podání žádosti v autoškole.
 • lékař vyplňuje, zda je žadatel o řidičské oprávnění způsobilý, nezpůsobilý nebo způsobilý s podmínkou. Někdy vyplňují lékaři posudek nejednoznačně což je v rozporu s vyhláškou a zkušební komisaři by mohli mít problém, proto s takovým posudkem nebudete přijati do autoškoly. 
 • dejte pozor, ať lékař vyplní způsobilost s podmínkou jasně jako je např.: „čočky“, „brýle“, „čočky a brýle“ apod.
 • za jednoznačné se nepovažuje např.: „oční korekce“, „způsobilý s podmínkou podle 01.01 nebo 01.02“ což jsou harmonizované kódy stanovené vyhláškou č. 31/2001 Sb.
 • platnost posudku se zpravidla neomezuje, ale lékař může rozhodnout o omezení na základě zjištěné postupující nemoci apod.