Vrácení ŘP

PŘEZKOUŠENÍ Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (PO „VYBODOVÁNÍ – ZÁKAZU“)

Doklady potřebné k přezkoušení k odborné způsobilosti:

občanský průkaz,

posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře,

výpis z karty řidiče (pouze z registru řidičů) – není nutný u zápisu, předloží se při zkoušce.

Bez přípravy: viz ceník

Cena obsahuje: registraci a závěrečnou zkoušku,

V případě zájmu si může dokoupit cvičnou jízdu v ceně viz.ceník.

Cena neobsahuje poplatek Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 700 Kč. – hradí se na místě nebo po domluvě a úhradě zakoupí autoškola.

NÍZKÁ ÚSPĚŠNOST U ZKOUŠEK (řidiči většinou předvedou své zlozvyky, jedou instinktivně, jak jsou zvyklí).

S přípravou: viz. ceník

Cena obsahuje: registraci, zapůjčení výukových materiálů, 

2x 45 minut cvičná jízda (další cvičnou jízdu v ceně viz ceník)

praktickou zkoušku za autoškolu.

Cena neobsahuje poplatek Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 700 Kč. – hradí se na místě nebo po domluvě a úhradě zakoupí autoškola.

VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST U ZKOUŠEK (řidič si je vědom svých zlozvyků, na které si dá během zkoušky pozor, nepřehlíží dopravní značky a zařízení, je seznámen s požadavky zkušebních komisařů a projede si oblast, kde může závěrečná zkouška probíhat).

OPRAVNÁ ZKOUŠKA

testy – 1.000Kč

jízdy – 1.500 Kč

Cena neobsahuje poplatek Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 100 Kč. (oprava teoretické části – test z pravidel) 400 Kč (oprava praktické části – jízdy) – hradí se na místě nebo po domluvě a úhradě zakoupí autoškola.