Skupina C

motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel sk. C1, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

 • Věnovat se Vám budou kvalitní učitelé (profesionální řidiči náklaďáků a autobusů), kteří nepřipravují žáky na zkoušky, ale připravují řidiče, který bude bez problémů bezpečně jezdit a pracovat jako profesionální řidič či řidička. Jsou to zkušení řidiči s praxí po celé Evropě, kteří vám předají důležité rady, jak bezpečně jezdit nejen po Čechách, ale i v zahraničí.
 • Čeká vás výuka parkování, nadjíždění, jízda v prudkých zatáčkách, tunelech, orientace nejen v ČR, ale také v zahraničí, mezinárodní předpisy, značení, parkování.
 • Rekvalifikace ve spolupráci s Úřadem práce.
 • Online plánování jízd a přehled o dalších hodinách včetně teorie.
 • Možnost zajištění budoucího zaměstnání – naše bývalé žáky potkáváte za volantem autobusů Regio Jet, DP, Arriva, Data autotranc a další.

Kdy můžete začít

Teoretickou výuku i praktický výcvik začnete zpravidla do týdne od podání přihlášky.

Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku.

Z praktických důvodů doporučujeme zahájení kurzu nejvýše 6 měsíců před dovršením požadovaného věku.

Teorie

3 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

3 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla

3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

18 hodin: výcvik v řízení vozidla (minimální počet daný zákonem)

4 hodiny: výcvik praktické údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zdravotní přípravu se absolvuje povinně na učebně. Základy techniky a konstrukce vozidla, probíhají u vozidla. 

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 21 let (18 let za podmínek níže uvedených)
 • platná lékařská prohlídka
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:

 1. a) Ministerstva vnitra používaných policií,
 2. b) Vězeňské služby České republiky,
 3. c) ozbrojených sil České republiky,
 4. d) obecní policie,
 5. e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,
 6. f) celních orgánů,
 7. g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

Řidičské oprávnění pro skupiny C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:

 1. a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,
 2. b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu