Skupina C

motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel sk. C1, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Věk: od 21 let
Podmínky: držitel skupiny B, nestanoví-li zvláštní zákon jinak