Skupina AM

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h

a. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW

b. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 ccm nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

c. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 ccm nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW.

Věk: od 15 let

Podmínky: s písemným souhlasem zákonného zástupce

Skupina A1

a. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm

b. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

Věk: od 16 let
Podmínky: s písemným souhlasem zákonného zástupce
(Výjimka z podmínky věku platí pro držitele licence motoristického sportovce pouze pro jízdu při sportovní soutěži.)

Skupina A2

Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

Věk: od 18 let

(Výjimka z podmínky věku platí pro držitele licence motoristického sportovce pouze pro jízdu při sportovní soutěži.)

Skupina A

a. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj

b. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

Věk: od 24 let

od 21 let pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla

od 20 let pokud je osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2

(Výjimka z podmínky věku platí pro držitele licence motoristického sportovce pouze pro jízdu při sportovní soutěži.)