Ke stažení

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K VÝUCE

Stáhnout .PDF 

Upozornění : žádost je nutno vytisknout oboustranně na jeden list papíru formátu A4.

Přihlášku lze vyplnit i online na našich stránkách.

Vyplnění písemné žádosti
(náležitosti předepisuje zákon č. 247/2000 Sb. § 13)

  • žádost je rozdělena do tří částí (žadatel vyplňuje jen první část)
  • vyplňujte modrou nebo černou propiskou
  • vyplňujte tiskacím písmem a čitelně
  • kolonky, které se Vás netýkají, nevyplňujte a nepřeškrtávejte
  • z druhé strany žádosti se tiskne záznam o zkouškách

Žadatel nesmí být ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel a nesmí být nezpůsobilý k právním úkonům.

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Stáhnout .PDF 

Stáhněte si zdravotní posudek, vyplňte ho a zajděte ke svému registrujícímu lékaři pro potvrzení. Občas Vám lékař vytiskne svůj formulář, ale ten nemusí být platný.

Hlavička posudku musí míz přesné stejné znění – stanoví vyhláška č. 277/2004 Sb.

Lékař vyplňuje, zda je žadatel o řidičské oprávnění způsobilý, nezpůsobilý nebo způsobilý s podmínkou.

Někdy vyplňují lékaři posudek nejednoznačně, což je v rozporu s vyhláškou a zkušební komisaři by mohli mít problém, proto s takovým posudkem nebudete přijati do autoškoly. 

Dejte pozor, ať lékař vyplní způsobilost s podmínkou jasně jako je např.: „čočky“, „brýle“, „čočky a brýle“ apod. Za jednoznačné se nepovažuje např.: „oční korekce“, „způsobilý s podmínkou podle 01.01 nebo 01.02“ což jsou harmonizované kódy stanovené vyhláškou č. 31/2001 Sb.

Razítko musí obsahovat pojem „praktický lékař“ (může být dopsáno lékařem, nebo doplněné druhým razítkem a potvrzeno podpisem lékaře).

Platnost posudku se zpravidla neomezuje, ale lékař může rozhodnout o omezení na základě zjištěné postupující nemoci apod.

Datum vydání posudku je velice důležitý, protože posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být starší více než 3 měsíce v den podání žádosti v autoškole.

Přihláška k pravidelnému školení v rozsahu 7 hodin/rok

Stáhnout .PDF 

Upozornění : žádost je nutno vytisknout oboustranně na jeden list papíru formátu A4.

Přihláška ke vstupnímu školení v rozsahu 140 hodin

Stáhnout .PDF 

Upozornění : žádost je nutno vytisknout oboustranně na jeden list papíru formátu A4.