L17 - řidičák od 17 let

Chcete řidičské oprávnění již od 17 let?

L17 je alternativa k běžnému systému autoškoly, která umožňuje absolvovat výuku a výcvik v autoškole před 17 lety věku a závěrečné zkoušky již v 17 ti letech. Následně mladí začínající Řidiči L17 a jejich Mentoři mohou jezdit v reálném silničním provozu a zdokonalovat znalosti a dovednosti získané v autoškole. Hlavní myšlenkou systému L17 je umožnit Mentorům (převážně rodičům) předávat své řidičské zkušenosti i svým dětem a pomoci tak snižovat nehodovost mladých začínajících řidičů. 

Výuka a výcvik pro získání řidičského oprávnění je upravena Zákonem č. 247/2000 Sb. o Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Příprava a samotný výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny B v systému L17 se nijak zásadně neliší od standardního kurzu dospělých. Každý žadatel musí absolvovat minimálně 14 hodin teoretické výuky a 28 hodin praktických jízd.

L17 je alternativa k běžnému systému autoškoly, která umožňuje absolvovat výuku a výcvik v autoškole před 17 lety věku a závěrečné zkoušky již v 17 ti letech. Následně mladí začínající Řidiči L17 a jejich Mentoři mohou jezdit v reálném silničním provozu a zdokonalovat znalosti a dovednosti získané v autoškole. Hlavní myšlenkou systému L17 je umožnit Mentorům (převážně rodičům) předávat své řidičské zkušenosti i svým dětem a pomoci tak snižovat nehodovost mladých začínajících řidičů.

Jaká osoba může být Mentorem?

 • taková, které bylo uděleno řidičského oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,
 • je posledních 5 let nepřetržitě držitel řidičského oprávnění pro skupinu B,
 • v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na
  území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu
  zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
 • která nemá zadržený řidičský průkaz,
 • která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.
 • Režim L17 se zapíše do Evidenční karty mladého Řidiče i Mentora.
 • Řidič L17 může mít maximálně 4 Mentory.
 • Režim L17 se zapíše do Evidenční karty mladého Řidiče i Mentora.
 • Řidič L17 může mít maximálně 4 Mentory.

Mentor by neměl suplovat kvalifikované učitele autoškol, i proto začínající řidič absolvuje tradiční a kompletní výcvik v autoškole. Doporučujeme Mentorům aby se aktivně spolupodíleli na přípravě svých Řidičů L17 již v průběhu samotné autoškoly. Ať již ve formě výběru autoškoly, tak dokonce formou návštěvy budoucího Mentora v autoškole. Naše autoškola Green Drive nabízí kurz pro Mentory mladých začínajících řidičů, kde se Mentoři dozví vše podstatné o celém průběhu autoškoly i systému L17.

Mentor by měl především zastávat roli rádce a zkušené blízké autority (rodiče), přes kterou si k řízení vozidla mladý řidič vytvoří uvolněnější vztah a pod jehož dohledem navykne rutině pohybu v provozu a čerstvě získaným pravidlům z autoškoly.

Aplikace pro Mentory a Řidiče L17

Aplikace pro Mentory L17 má za cíl pomoci Mentorům a začínajícím Řidičům L17 v hledání správného postupu provádění praktických jízd a zároveň nabídne systém hodnotných odměn pro nejaktivnější Mentory a Řidiče v systému L17.

Jedním z hlavních cílů Aplikace pro Mentory L17 je přivést co největší počet žadatelů o řidičské oprávnění k rozhodnutí zvolit pro výuku a výcvik kombinaci autoškoly a systému L17. Zároveň všem těmto účastníkům autoškoly L17 nabízí přehledný a logický systém, kterým lze zvyšovat kvalifikaci mladého začínajícího řidiče za podpory svých rodičů (Mentorů).

Aplikace L17 nabízí všem zúčastněným komplexní a plnohodnotný experty vytvořený plán, který dostatečně, nenuceně a postupně provede Mentora i Řidiče L17 všemi důležitými situacemi, které mohou Řidiče nejen na silnici potkat a které bude muset v budoucnu jako samostatný účastník provozu běžně i vzácně řešit.

Tento text a publikaci připravila Asociace Autoškol stejně jako brožurku a aplikaci pro řidiče od 17 let a jejich Mentory.

https://www.l17.cz/

Vstup do aplikace a více informací naleznete na stránkách Asociace autoškol.

https://autoskolal17.cz/