Skupina D

Do skupiny D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel spadajících do skupiny D1, určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
 
Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje též k řízení vozidel skupiny D1(=motorová vozidla o délce max. 8 metrů pro přepravu 8 – 16 osob kromě řidiče, plus přípojné vozidlo max. 750 kg).

 • Věnovat se Vám budou kvalitní učitelé (profesionální řidiči autobusů), kteří nepřipravují žáky na zkoušky, ale připravují řidiče, který bude bez problémů bezpečně jezdit a pracovat jako profesionální řidič či řidička. Jsou to zkušení řidiči autobusů s praxí po celé Evropě, kteří vám předají důležité rady, jak bezpečně vozit cestující nejen po Čechách i v zahraničí, v MHD i zájezdové dopravě.
 • Čeká vás výuka parkování, nadjíždění, jízda v prudkých zatáčkách, tunelech, zastavování v zastávkách, orientace nejen v ČR, ale také v zahraničí, mezinárodní předpisy, značení, parkování.
 • Rekvalifikace ve spolupráci s Úřadem práce.
 • Online plánování jízd a přehled o dalších hodinách včetně teorie.
 • Možnost zajištění budoucího zaměstnání – naše bývalé žáky potkáváte za volantem autobusů Regio Jet, DP, Arriva, Data autotranc a další.

Kdy můžete začít

Teoretickou výuku i praktický výcvik začnete zpravidla do týdne od podání přihlášky.

Přihlásit do kurzu se můžete již 18 měsíců před dovršením požadovaného věku.

Z praktických důvodů doporučujeme zahájení kurzu nejvýše 6 měsíců před dovršením požadovaného věku.

Rozsah výcviku:

Teorie

10 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel

12 hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla

10 hodin: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

2 hodiny: výuku zdravotnické přípravy

4 hodiny: opakování a přezkoušení

Praxe

30hodin: výcvik v řízení vozidla

2 hodiny: výcvik praktické údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Podmínky pro získání řidičského průkazu

 • věk 24 let (21 nebo 23 let za podmínek níže uvedených)
 • platná lékařská prohlídka
 • úspěšná závěrečná zkouška v autoškole
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo C
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU

Řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel:

a) Ministerstva vnitra používaných policií,

b) Vězeňské služby České republiky,

c) ozbrojených sil České republiky,

d) obecní policie,

e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,

f) celních orgánů,

g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

 

Řidičské oprávnění pro skupiny D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,

b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu

1. v rozšířeném rozsahu (21 let), nebo

2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D uděleno ve věku 23 let.